Σ.Θ.Ι.Ε.

Σ.Θ.Ι.Ε.
Θέλω να καλπάσω στο όνειρό μου... Θα κρατάς το χέρι μου?

Πέμπτη, 28 Αυγούστου 2014

Σεμινάριο: «Learning with horses – advanced training and group counseling»

Ο Σύνδεσμος Θεραπευτικής Ιππασίας Ελλάδος διοργανώνει σεμινάριο Εκπαιδευτικής Θεραπευτικής Ιππασίας, με τη διεθνούς αναγνωρισμένη παιδαγωγό και Eκπαιδεύτρια Θεραπευτικής Ιππασίας & Γυμνιππευτικής κα. Marietta Schulz.

Θέμα: «Learning with horses – advanced training and group counseling»

Ημερομηνία: 11-13 Οκτωβρίου 2014
Τοποθεσία: Σύνδεσμος Θεραπευτικής Ιππασίας Ελλάδος, Π. Κανελλοπούλου 10, Γουδή, Αθήνα
Γλώσσα: Αγγλική

Το σεμινάριο περιλαμβάνει θεωρητικό και εργαστηριακό μέρος.  

Αναλυτικά: Θεωρία για τον Αυτισμό, Νοητικές, Μαθησιακές, Συναισθηματικές και Συμπεριφορικές διαταραχές.  Παρουσίαση συνεδριών Θεραπευτικής Ιππασίας (με τη συμμετοχή θεραπευομένων του ΣΘΙΕ),  ατομικά και ομαδικά μαθήματα.  Συζήτηση, ανάλυση και στοχοθεσία.  Οργάνωση θεραπειών βάσει των στόχων.  Εφαρμογή στις συνεδρίες, συζήτηση-ανάλυση και προτάσεις για βελτιώσεις.
Τέλος οι συμμετέχοντες μπορούν να παρακολουθήσουν τις εξετάσεις των εκπαιδευτών Θεραπευτικής Ιππασίας. Θα γίνουν παρουσιάσεις συνεδριών  (βίντεο) και συζήτηση-ανάλυση αυτών.

Εισηγήτρια: Marietta Schulz

Η Marietta Schulz έχει πτυχίο στην Ειδική Αγωγή του Πανεπιστημίου της Κολωνίας, με ειδίκευση στην Ψυχαναλυτική οικογενειακή θεραπεία, στην Ψυχοκινητική Θεραπεία, στη Θεραπευτική Ιππασία και Γυμνιππευτική.  Είναι αναγνωρισμένη γητεύτρια, πιστοποιημένη εκπαιδεύτρια Ιππασίας από το 1981 από την Εθνική Γερμανική Ομοσπονδία Ιππασίας, και πιστοποιημένη εκπαιδεύτρια αγωνιστικής Γυμνιππευτικής από το 1988.    
Το 1993 η Marietta Schulz, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο του Dortmund και το Γερμανικό Kuratorium Θεραπευτικής Ιππασίας, ανέπτυξε ένα πρόγραμμα σπουδών για Ψυχοεκπαιδευτική Θεραπευτική Ιππασία και Γυμνιππευτική. Από το 1987 υπήρξε καθοδηγήτρια στις πιστοποιήσεις εκπαιδευτών για το DKThR.
Η Marietta Schulz έχει διδάξει και παρουσιάσει σεμινάρια και εργαστήρια σχετικά με την Ψυχοεκπαιδευτική Θεραπευτική Ιππασία και τη Γυμνιππευτική σε όλον τον κόσμο (Η.Π.Α., Καναδά, Αυστρία, Ολλανδία, Ιταλία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιαπωνία, Ντουμπάι και Βραζιλία).
Από το 2005 διευθύνει το κέντρο Θεραπευτικής Ιππασίας, «Die Gute Hand» το οποίο σχετίζεται με τον ομόνυμο ιατρικό και ψυχοθεραπευτικό ξενώνα για παιδιά με κοινωνικές, συναισθηματικές και νοητικές διαταραχές.

Κόστος σεμιναρίου:
·         Εγγραφές έως 30/9/2014: 250 ευρώ
·         Εγγραφές έως 10/10/2014: 300 ευρώ
Στην τιμή περιλαμβάνεται εκπαιδευτικό υλικό (σημειώσεις), καφές και ελαφριά γεύματα. Οι συμμετέχοντες θα αποκτήσουν σχετική πιστοποίηση στο τέλος του σεμιναρίου.

Οι συμμετέχοντες πρέπει να έχουν προηγούμενη εμπειρία με άλογα ή με άτομα με αναπηρία ή/και με τη Θεραπευτική Ιππασία. Όλοι οι συμμετέχοντες πρέπει να στείλουν ένα σύντομο βιογραφικό τους μαζί με την αίτηση συμμετοχής.

Περισσότερες πληροφορίες: Σύνδεσμος Θεραπευτικής Ιππασίας Ελλάδος, triding@otenet.gr, www.trag.gr, τηλ/fax: +302107488566


Κατεβάστε την αίτηση συμμετοχής στην ιστοσελίδα μας http://www.trag.gr/html/seminars/default.htm .

Σεμινάριο: «Learning with horses – advanced training and group counseling»

Therapeutic Riding Association of Greece is conducting a new seminar in Educational Therapeutic Riding with the internationally renowned Pedagogue and Therapeutic Riding/Vaulting instructor Mrs. Marietta Schulz. 

Topic:  "Learning with Horses - Advanced Training and Group Counseling"

Date: 11-13 October 2014
Venue: Therapeutic Riding Association of Greece, P. Kanellopoulou 10, Goudi, Athens
Language: English

The seminar includes theory and practice.  Theoretical instruction about Autistic Spectrum Disorder, Mental, Learning, Emotional & Behavioral difficulties.  Presentation of Therapeutic Riding sessions (TRAG’s clients will participate) individual and group ones.  Observation, discussion and setting goals for the next sessions.  Organizing the therapeutic session and practices. 
Participants can also attend the examination part of Therapeutic Riding Instructors.  There will be presentation of T.R. sessions in videos. 

Introducer: Marietta Schulz

Marietta has a Diploma in Special Education from the University of Cologne with specialised training in Psychoanalytical Family Therapy, Psychomotor Movement Therapy and Therapeutic Riding and Vaulting. She is an accomplished horsewoman and has been a certified German National Equestrian Federation, Riding Instructor since 1981 and a FN German Vaulting Instructor since 1988.
In 1993 Marietta, in conjunction with the University of Dortmund and the German Kuratorium for Therapeutic Riding (DKThR), developed a curriculum for Psychoeducational Vaulting/Riding. She has been a leader for instructor certification courses for the DKThR since 1987.
Marietta has conducted workshops and seminars for psychoeducational riding and vaulting all over the world (USA, Canada, Austria, Netherlands, Italy, UK, Japan, Dubai and Brazil).
Since 2005 she is leading a Therapeutic Riding Centre. This ThR Centre (called Die Gute Hand) is affiliated to a medico and psychotherapeutic treatment home for children with socio-emotional and mental health diseases.

 Registration fees:
·         Inscriptions until 30/9/2014: 250 Euros
·         Inscriptions until 10/10/2014: 300 Euros
Registration fee includes educational material (notes), coffee and light lunches. Participants will obtain correlative Certifications at the end of the seminar.

All participants should have previous experience either with horses or disabled people and/or therapeutic riding. All participants should send a brief C.V. along with the application form.

More info: Therapeutic Riding Association of Greece, triding@otenet.gr, www.trag.gr, tel/fax: +302107488566

Download the application form for the seminar in our site http://www.trag.gr/html/seminars/default.htm.