Σ.Θ.Ι.Ε.

Σ.Θ.Ι.Ε.
Θέλω να καλπάσω στο όνειρό μου... Θα κρατάς το χέρι μου?

Τρίτη, 28 Μαρτίου 2017

"Ειδικός στην Ψυχο-εκπαιδευτική Παρέμβαση με τα Άλογα" - Module 3 / Specialist for Psycho-Educational Therapy with Horses" - Module 3

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

"ΕΙΔΙΚΟ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΜΕ ΤΑ ΑΛΟΓΑ"

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΙΠΠΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΣΘΙΕ) ΜΕ THN
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΙΠΠΑΣΙΑΣ (DKThR)

                 Το τρίτο και τελευταίο μέρος του εκπαιδευτικού προγράμματος διεξάγεται στις 21-25 Μαΐου 2017, στις 
                 εγκαταστάσεις του ΣΘΙΕ, Π. Κανελλοπούλου 10, 11527 Αθήνα. 

                 Κύρια εισηγήτρια του σεμιναρίου είναι η διεθνούς αναγνωρισμένη εκπαιδεύτρια, Marietta Schulz. 
                 Επίσης διδάσκουν οι Μαρία Λιάπη και Δανιήλ Δανιλόπουλος. 
                 
                 Οι εγγραφές ξεκίνησαν: 
                         - Εγγραφή μέχρι τις 30/4: 600
                              - Εγγραφή 01/05-20/05: 700
                 

                     Όλες οι παρουσιάσεις θα γίνουν στην αγγλική γλώσσα.


CERTIFICATION of

"Specialist for Psycho-educational Therapy with Horses"

COLLABORATION BETWEEN THERAPEUTIC RIDING ASSOCIATION OF GREECE (TRAG) 
AND DEUTSCHES KORATORIUM FUR THERAPEUTISCHES REITEN E.V (DKThR)

                  The 3rd module of the educational program is taking place on May 21-25, 2017 in the premises of 
                  Therapeutic Riding Association of Greece (10, P. Kanellopoulou Ave, Gr-11527 Athens).

                  Main instructor of the seminar is the internationally famous paedagogist Marietta Schulz.
                  Also teaching Maria Liapi and Daniil Danilopoulos.

                  The registrations have opened:
                          - Early bird registration (until 30/4): 600
                          - Registration (01/05-20/05): 700
                          

                       All the presentations will be in English.