Σ.Θ.Ι.Ε.

Σ.Θ.Ι.Ε.
Θέλω να καλπάσω στο όνειρό μου... Θα κρατάς το χέρι μου?

Πέμπτη, 10 Μαρτίου 2016

«ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΜΕ ΤΑ ΑΛΟΓΑ» - «SPECIALIST FOR PSYCHO-EDUCATIONAL THERAPY WITH HORSES»

Για πρώτη φορά στην Ελλάδα σεμινάριο για την πιστοποίηση "ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΜΕ ΤΑ ΑΛΟΓΑ" σε συνεργασία με την Γερμανική Ομοσπονδία Θεραπευτικής Ιππασίας (DKThR) και τον Σύνδεσμο Θεραπευτικής Ιππασίας Ελλάδας (ΣΘΙΕ).

Το πρώτο μέρος του εκπαιδευτικού προγράμματος θα πραγματοποιηθεί στις 15-19 Μαΐου 2016 στις εγκαταστάσεις του Συνδέσμου, Π. Κανελλοπούλου 10, 11527 Αθήνα.

Θέματα πρώτου μέρους:

- Εκπαίδευση αλόγων: δουλειά από το έδαφος, εκπαιδεύοντας το θεραπευτικό άλογο,
  τριγωνική οδήγηση, οδήγηση από πίσω, ελεύθερη οδήγηση  
- Εισαγωγή στην Θεραπεία/Δραστηριότητα υποβοηθούμενη από το άλογο:
  Πλεονεκτήματα/Αποτελέσματα για τον θεραπευόμενο
- Παρουσίαση αντενδείξεων, ιατρικών και άλλων
- Αναπτυξιακό μοντέλο μάθησης μέσω κινητικών δραστηριοτήτων
- Ψυχοκινητική προσέγγιση: οργάνωση μαθήματος και δημιουργία της θεραπευτικής
   διαδικασίας
- Εισαγωγή στην Ψυχοεκπαιδευτική προσέγγιση
- Ομαδίκές συνεδρίες: Οφέλη και Δυσκολίες, Πως δημιουργούμε θεραπευτικές ομάδες, 
  παιχνίδια και παραλλαγές
- Εκτέλεση συνεδριών με πραγματικά περιστατικά για παρατήρηση και πρακτική
  (ατομικέςκαι ομαδικές συνεδρίες)

Κύρια εισηγήτρια του σεμιναρίου είναι η διεθνούς αναγνωρισμένη εκπαιδεύτρια Marietta Schulz. Επίσης διδάσκουν οι Καλλιρρόη Καμίζη, Μαρία Λιάπη, Αλεξάνδρα Στεργίου.

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή ερώτηση που έχετε μπορείτε να επικοινωνείτε με τη γραμματεία καθημερινά 9:00-17:00 στο 2107488566, στο triding@otenet.gr ή στο www.trag.gr.For the very first time is organized seminar with title "SPECIALIST FOR PSYCHO-EDUCATIONAL THERAPY WITH HORSES" in collaboration between Deutsches Kuratorium für Therapeutisches Reiten e.V. (DKThR) and Therapeutic Riding Association of Greece (TRAG).

The first part of the educational program will be held on May 15-19, 2016 in TRAG's premises, 10, P. Kanellopoulou 10, 11527 Athens.

Themes:

- Working with horses: Ground Work, Training the therapy horse, Triangle leading, long-
   line leading and hands free leading
- Introduction to Animal Assisted Activities/Therapy and Outcomes/Benefits for the clients
- Presentation of contra-indications, medical and other
- Development through motor learning
- Psychomotor approach: Lesson Planning and creating a therapeutic process
- Introduction to the Psychoeducation Approach
- Group Sessions: Difficulties and Resources, How we build a group session, games and
  variations
- Real time sessions for observation and practice (single and group treatment)

Main instructor of the seminar is the internationally famous paedagogist Marietta Schulz.
Also teaching: Kallirroi Kamizi, Maria Liapi and Alexandra Stergiou.

For any further information or questions you can contact with us daily from 9:00-17:00 via telephone (+302107488566) or via e-mail: triding@otenet.gr or in www.trag.gr.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου